Solucions per carretons conectats i treball en equip y trabajo en equipo.

Gestió de flotes
Gestió de flotes

La gestió avançada, connectada, accessible i eficient

Des que les tecnologies més avançades, basades en la informació i comunicació de sistema, van arribar al món empresarial i de la gestió de la manutenció, l'anomenat business intelligence és una realitat en multitud d'empreses més empreses que veuen com el treball en estructures d'equips millora ostensiblement gràcies al control a través d'equips electrònics que bolquen dades a programes d'anàlisi avançat.

Es tracta de solucions de programari i maquinari de seguiment del rendiment i eficiència dels carretons que permeten generar informes que en donen suport a la presa de decisions empresarials. A més, les solucions per a la gestió de fruites de afronten permet que les flotes de carretons estiguin interconnectades en xarxa, la qual cosa augmenta el rendiment de les flotes, ja que el sistema proporciona àmplia informació sobre la seva utilització.

El futur es presenta amb sistemes de treball més eficients i segurs, amb flotes interconnectades en xarxa. Per aconseguir-ho es necessitaran sistemes digitals de gestió de flotes connect, com les que ofereix Linde.

A Catalunya, MAICAR és l'instal·lador oficial d'aquest tipus de sistemes i compta amb tècnics especialitzats en aquesta matèria per tal d'obtenir els millors resultats per a les empreses que opten per aquesta solució extraordinària.

ACCESSORIS PER A LA GESTIÓ DE FLOTES connect

Connect és una solució que aporta millores en tres aspectes especialment concrets dels processos i fluxos de treball atès que fa viable:

  • El treball connectat de les flotes de carretons en els seus fluxos de treball.
  • La interconnexió entre els cicles de treball particular de cada un dels vehicles de manutenció en els que s'instal·len aquests dispositius.
  • Comptar amb informació sobre el rendiment i l'eficàcia de cadascuna de les carretons i poder analitzar-les conjuntament.

Atent a les solucions connect

LINDE SERVICE MANAGER

Des del seu mòbil i en temps real, el client de Linde pot fer seguiment de les sol·licituds (i fer-les), gràcies a l'app Linde Service Manager.

Emprant aquesta App, el client Linde podrà conèixer l'estat del servei dels seus vehicles. Mitjançant un arxiu digital del vehicle, les reparacions en l'historial del vehicle poden ser rastrejades. Per donar una servei més complet, Service Manager App és apta per registrar els vehicles d'altres proveïdors. Es pot emprar en flotes de qualsevol mida.