Serveis tècnics i de seguretat

Inspecció Tècnica de Seguretat
Serveis tècnics i de seguretat

La seguretat en el lloc de treball és un requisit empresarial i legal que suposa un gran repte per a qualsevol empresa. Es tracti del sector que es tracti, des d'aquells amb una normativa de seguretat més complexa, fins a aquells entorns de treball amb menor exposició, la seguretat de les persones, els materials i les instal·lacions és una necessitat.

MAICAR, com a concessionari oficial Linde, compta amb un equip de professionals especialitzats en la tramitació i l'assegurament de les garanties de seguretat d'obligat compliment legal.

És important assenyalar que els vehicles de manutenció de la marca Linde són el que presenten més prestacions de seguretat de sèrie, a més d'oferir una cartera integral d'elements de seguretat addicionals: l'empresa ha dissenyat mecanismes i dispositius complementaris pensats per ampliar encara més aquestes garanties de seguretat.

Estem al seu servei. Contacti ara
SEGURETAT LEGAL DE CARRETONS

ELEMENTS DE SEGURETAT SÓN INDISPENSABLES

linde_safety_pilot-3992_8076

Els vehicles de manutenció han de complir amb determinades revisions perquè puguin assolir un estímul prou potent per a millorar en tot el referent a la seguretat de l'empresa. Entre les funcions que promovem a MAICAR hi ha la gestió de les següents revisions:

  • Inspecció Tècnica de Seguretat (ITS).
  • Comprovacions de bateries i carregadors.
  • Servei de comprovació dels pneumàtics.
  • Assessoria per a l'optimització energètica del consum.

INSPECCIÓ ANUAL EN FAVOR DE LA SEGURETAT LEGAL

Els certificats que necessiten els carretons elèctrics i tèrmics amb les seves respectives ITS són elements fonamentals per a totes les empreses. Per aquesta raó a MAICAR posem a disposició dels nostres clients tècnics especialitzats per a que els puguin obtenir, gràcies als quals els vehicles de manutenció passen revisions integrals periòdiques ajustades a la Nota Tècnica de Prevenció (NTP) 715 de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball.

Si estàs dubtant sobre la idoneïtat de passar o no aquesta classe de revisió, tingue’s en compte que:

  • Passar la revisió és obligatori.
  • Tots els vehicles han de portar un llibre amb l'historial de revisions.
  • El fet de portar l'adhesiu incorporat és l'element certificatorio que el carretó compleix amb la Nota Tècnica de Prevenció.

technico_carretilla2

MAICAR TAMBÉ REALITZA AQUESTES REVISIONS:

-ksp34

MAICAR, en tractar-se d’un concessionari oficial Linde, et permet realitzar tota una gamma de serveis ampliats dirigits a millorar el funcionament dels vehicles i augmentar la seva vida útil. Aquestes prestacions es consideren expansions dels serveis estrictament necessaris i van més enllà dels requeriments de la Inspecció Tècnica de Seguretat (ITS). En aquest sentit, MAICAR desenvolupa comprovacions especialment enfocades a perfeccionar l'ús dels carretons elèctrics o carretons tèrmics de Linde Material Handling.

Les comprovacions a càrrec de MAICAR són:

  • Pneumàtics.
  • Comprovació de l'estat del consum i l'eficiència de les bateries i carregadors prescrits per legislació.
  • Assessorament per aconseguir estalvi de consum elèctric.

Li pot interessar

Manteniment i reparacions

A MAICAR, totes les gammes de vehicles Linde Material Handling, (transpaletes, carretons convencionals, trens logístics o vehicles automatitzats) compten amb un pla de manteniment preventiu.

Recanvis originals

En menys de 48 hores, MAICAR té el compromís de distribuir recanvis originals a Catalunya perquè som concessionari oficial de Linde Material Handling.

Adaptació i accessoris

Les empreses busquen firmes capaces de millorar el seu confort i aquesta és la raó per la qual busquen treballar amb segells originals, i si pot ser els millors. Aquest és el cas de Linde